Belegging

Ons doel is om beleggingstransacties in commercieel onroerend goed zo succesvol mogelijk te maken. Hiervoor heeft Haan Vastgoed & Makelaardij een team van specialisten in huis dat uitgebreide kennis heeft van de markt aangevuld met uitgebreide regionale kennis en ervaring. Een team dat bekend is met de wensen van beleggers met betrekking tot het investeren in objecten zoals winkels, kantoren en bedrijfshallen. Daarnaast krijgen wij door het intensieve contact met de markt regelmatig interessante beleggingen aangeboden. Wij werken zowel voor particuliere beleggers, institutionele beleggers, organisaties in maatschapsverband, als ook voor aannemers en projectontwikkelaars die actief zijn op het gebied van nieuwbouw en herontwikkeling

Bij het optimaliseren van uw vastgoedportefeuille hoort de uitbreiding met nieuwe objecten. Het verwerven van het juiste beleggings onroerend goed kan een aantrekkelijk rendement opleveren. Er komt echter veel kijken bij een transactie voor een goede vastgoedbelegging met een optimaal rendement. Kennis van de markt en gevoel voor timing zijn van essentieel belang. 

Bij de verkoop van (een deel van) uw portefeuille wilt u er zeker van zijn dat het gehele verkoopproces strak en transparant wordt geregisseerd. Uw gebouw of portefeuille moet op de juiste wijze onder de aandacht worden gebracht bij die groep van kopers, die geïnteresseerd is. Timing is hierbij cruciaal. Bovenal wilt u dat uw financiële doelstellingen worden gehaald.

Van Haan Vastgoed & Makelaardij kan u stapsgewijs begeleiden in het proces van aankoop of verkoop van een beleggingsobject en/of portefeuille. Ook kunnen wij u adviseren en begeleiden bij de aan- of verkoop van een ’sale & leaseback’ transactie.

De activiteiten die wij voor u uitvoeren zijn onder andere:

  • Het verzamelen van alle relevante informatie van het aan te kopen, respectievelijk te verkopen object.
  • Het taxeren van de beleggingswaarde van het object of de portefeuille.
  • Het opstellen van een aan- of verkoopstrategie.
  • Het verzamelen van alle gegevens met betrekking tot de actuele huurovereenkomst(en) en huurder(s) van een object of portefeuille.
  • Het coördineren van een degelijke commerciële en technische due dilligence.
  • Het coördineren van eventueel noodzakelijk bouwtechnisch-, bodem- en asbestonderzoek.
  • Het begeleiden van alle benodigde handelingen die leiden tot de koopovereenkomst en het notarieel transport.