Grondverwerving en Onteigening

Om voorgenomen plannen van de overheid te kunnen uitvoeren is grond nodig. Grond voor wonen en werken, voor infrastructuur, waterberging, natuur of recreatie. De adviseurs van Haan Vastgoed & Makelaardij hebben aantoonbare ervaring en voelen zich thuis aan beide zijden van de tafel. Zij begeleiden de overheid in grondverwervings- en onteigeningstrajecten. Maar treden ook op als adviseur van de burger of agrariër wiens grond onteigend wordt. Minnelijke schikking verdient in de regel de voorkeur. Dat bespaart tijd, geld en emotie. Voor de betrokken onteigende kan zo’n proces diep ingrijpen. Bijvoorbeeld als de woning moet wijken voor een weg. Echter als wordt aangetoond dat uiteindelijk het algemeen belang wordt gediend, gaan de procedures hoe dan ook van start. Dan is de steun van een vakkundige, empathische adviseur belangrijk. Bij Haan Vastgoed & Makelaardij helpen wij u graag verder.