Vastgoedbeheer

  

Een van de redenen om uw woning(en) of panden in beheer te geven is ontzorgen. U hoeft dus geen anderen in te schakelen en u weet zeker dat uw panden op een professionele wijze wordt beheerd.

Ook wanneer het gaat om beheer van meerdere panden maken wij op maat voor u een beheerovereenkomst waarbij rekening gehouden wordt met hiertoe specifiek benodigde know-how en dienstverlening.

Waar kunnen wij u mee helpen ? Hierbij kunt u denken aan:

Financieel / Administratief beheer

 • Huurfacturen aan huurders verzenden, zowel met als zonder BTW
 • Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen
 • Periodieke administratieve huurafrekening aan eigenaar verzorgen
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden
 • Verzorgen van aanmaningen en een volledig incassotraject tot en met de inschakeling van gerechtsdeurwaarder
 • Verrichten van betalingen met toestemming van verhuurder
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden alsmede gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aan huurder

Technisch beheer

 • Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen
 • Verrichten van inspectie bij klachten
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst
 • Afhandeling klachtenonderhoud
 • Uitbrengen onderhoudsvoorstellen
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud
 • Controle ingediende nota's
 • Verzorgen opleveringen en garantieverplichtingen indien aanwezig
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten
 • Toezicht op goede naleving onderhoudscontracten
 • Verhelpen technische storingen
 • Coördineren onderhoudsopdrachten

Wat zijn de kosten van vastgoedbeheer?

De kosten zijn afhankelijk van de door u uit te besteden werkzaamheden en dus maatwerk. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende prijsopgave.